lam bang cap 3

Nhận làm bằng cấp 3 cho tất cả các trường

Dịch vụ làm bằng cấp 3 giống thật 100%
>> Nhận làm bằng cấp 3 cho tất cả các trường Trung học phổ thông
>> Làm bằng cấp 3 sơ gốc đảm bảo không thể phân biệt được bằng vì như thật 100%
>> Làm bằng cấp 3 với tem phôi gốc của Bộ GD, Tem 6 cảnh 7 màu, chữ ký thật 100%
Bạn cần làm gì để làm bằng cấp 3 nhanh nhất?
BẠN CẦN NẮM RÕ QUY TRÌNH SAU ĐÓ GỌI NGAY HOTLINE: 096 327 4330

Yêu cầu cung cấp các thông tin sau để làm bằng cấp 3


    Tên của bạn: tên để làm bằng
    Ngày, tháng, năm sinh:
    Nơi sinh trong CMND:
    Giới tính:
    Tên trường trung học phổ thông bạn muốn làm bằng
    Năm tốt nghiệp:
    Xếp loại tốt nghiệp: (bạn muốn để trên bằng THPT)
    Hệ chính quy hay trung tâm giáo dục thường xuyên
    Lưu ý: Nếu làm bằng trung cấp từ 2009 trở đi thì không cần cung cấp ảnh 3x4, nếu bằng từ 2009 trở về trước thì mọi người cung cấp 1 ảnh 3x4 nhé

Vậy là đầy đủ thông tin để làm bằng cấp 3 rồi, thực hiện ngay bước trên là gọi cho chúng tôi.

Một số hình ảnh làm bằng cấp 3

[​IMG]


Dịch vụ liên quan

HOTLINE

Hotline : 0963 274 330