lam bang cap 3

dịch vụ làm bằng đại học giá rẻ 2017

Chuyên làm Bằng Đại học có Hồ sơ gốc
Không Đặt Cọc - Có Ngay Trong Ngày
Làm mọi dịch vụ về giấy tờ,  làm bằng cấp trên toàn quốc
Làm Bằng Đại Học - Làm Bằng Cao Đẳng - Làm Bằng Trung Cấp
Làm Bằng Cấp 3 - Làm Chứng Chỉ Anh Văn - Làm Chứng Chỉ Tiếng Nhật
Làm Mọi Giấy tờ theo Yêu cầu

Dịch vụ làm bằng cấp

    Làm bằng đại học : 4.000.000 đồng
    Làm bằng cao đẳng : 3.800.000 đồng
    Làm bằng trung cấp : 3.500.000 đồng
    Làm bằng cấp 3 : 2.500.000 đồng
    Làm bằng chứng chỉ nghề : 2.000.000 đồng
    Làm bằng chứng chỉ ngoại ngữ - tin học : A , B, C giá 1.000 .000 đồng

 

làm bằng đại học , làm bằng cao đẳng, làm bằng trung cấp , làm bằng cấp 3, làm bằng cấp


 


Dịch vụ liên quan

HOTLINE

Hotline : 0963 274 330